Năm 2012

Để tiếp tục khơi dậy tình cảm “thương người như thể thương thân”, huy động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, thực hiện dự án xây dựng các trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân và con em nạn nhân, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức chương trình nhắn tin từ thiện chung tay xoa dịu “Nỗi đau da cam” năm 2012.

Năm 2011, nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 thực hiện chương trình nhắn tin từ thiện “Nỗi đau da cam”. Kết quả thu được là 7.360.603.166 đồng. Thực tế cho thấy đây là một cách làm phù hợp, tiện lợi, hiệu quả và có ý nghĩa xã hội lớn.

Chương trình được đánh giá là một hoạt động có ý nghĩa chính trị – xã hội cao mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, thiết thực góp phần giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Ngay từ bây giờ độc giả quan tâm có thể tham gia chương trình nhắn tin từ thiện chung tay xoa dịu “Nội đau da cam” năm 2012 bằng cách soạn tin nhắn DACAM gửi 1409. Mỗi tin nhắn gửi đi sẽ đóng góp ủng hộ cộng đồng nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam 18.000 đồng.

Năm 2012 – 2013, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng tiếp 46 cơ sở nuôi dưỡng bán trú, 1.160 ngôi nhà tình nghĩa, cấp 2.320 suất học bổng, trợ giúp 2.320 suất tìm việc làm cho con em nạn nhân, xây dựng 3 trung tâm nuôi dưỡng – phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân da cam ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam với tổng số tiền vận động là 250 tỉ đồng.

Để thực hiện các mục tiêu nói trên, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của xã hội. Chương trình nhắn tin từ thiện chung tay xao dịu “Nỗi đau da cam” năm 2012 là một trong những chương trình nằm chuỗi các nội dung hoạt động của Hội.