Tri ân tấm lòng vàng vì nạn nhân da cam - Lần thứ Nhất

Chương trình truyền hình trực tiếp "Tri ân tấm lòng vàng vì nạn nhân da cam" lần thứ Nhất (năm 2011) được tổ chức và ghi hình tại Trường quay S9 - Đài Truyền hình Việt Nam.