Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch VAVA cho biết, với kết quả tích cực thu được từ chương trình nhắn tin năm 2011, thu được trên 7 tỷ đồng, thiết thực góp phần giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, năm 2012 và 2013, VAVA đặt mục tiêu xây dựng tiếp 46 cơ sở nuôi dưỡng bán trú, 1.160 ngôi nhà tình nghĩa, cấp 2.320 suất học bổng, trợ giúp 2.320 suất tìm việc làm cho con nạn nhân, xây dựng 3 trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân ở 3 miền Bắc - Trung - Nam với tổng số tiền vận động là 250 tỉ đồng.

Để thực hiện được hoạt động nhân đạo này, VAVA tiếp tục phát động chương trình nhắn tin từ thiện năm 2012, huy động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam bắt đầu từ 00h00 ngày 10/7 đến 24h00 ngày 4/9.

VAVA thiết tha kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế tích cực ủng hộ Chương trình bằng cách soạn tin DACAM gửi 1409. Mỗi tin nhắn quý vị đã ủng hộ cho nạn nhân 18.000 đồng